e-Podatki

VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące. 2007-05-15


Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia.

(…) Stwierdził tak naczelnik opolskiego Urzędu Skarbowego w wiążącej interpretacji wydanej w sprawie spółki, która otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu towarów i udokumentowała je fakturami z zerową stawką VAT (sygn. PP/443-86-1GK/06/07). Zamierzała ubiegać się o tzw. zwrot bezpośredni (tj. przekazanie podatku na konto bankowe) w przyśpieszonym terminie 60 dni i chciała się upewnić, czy kwoty wynikające z faktur zaliczkowych może przyjąć do wyliczenia zwrotu VAT, chociaż nie zostały objęte zabezpieczeniem majątkowym. Jej zdaniem zaliczka na poczet usługi uszlachetniania nie dotyczy ani eksportu towarów, ani wewnątrzwspólnotowej dostawy, a to oznacza, że kwotę wynikającą z faktur dokumentujących można przyjąć do wyliczenia zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)