e-Podatki

Pensji żony nie zaliczysz do kosztów. 2007-05-15


Przedsiębiorca, który zatrudnia małżonka, nie zaliczy do kosztów jego wynagrodzenia. Nie pozwalają mu na to przepisy.

(…)
Potwierdził to minister finansów w piśmie z 16 marca br. (odpowiedź na interpelację poselską). Odparł zarzut o dyskryminację firm rodzinnych, powołując się na art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Wyłącza on z kosztów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w razie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

(…) Minister finansów nie ma jednak wątpliwości co do wyłączenia z kosztów wypłacanej małżonkowi pensji. Powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 stycznia 2001 r. (SK30/99), w którym stwierdzono, że art. 23 ust. 1 pkt 10 updof nie narusza konstytucji.

Wynagrodzenie małżonka nie jest kosztem bez względu na stosunki majątkowe. Nie pomoże tu wprowadzenie rozdzielności majątkowej. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)