e-Podatki

Urzędy powinny interpretować wszelkie przepisy podatkowe. 2007-05-08


Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywane przez organy podatkowe nie ograniczają się wyłącznie do przepisów ustaw podatkowych - wynika z wyroku rzeszowskiego WSA z 12 kwietnia br. (ISA/Rz 633/06).

(…) Spółka zwróciła się z wnioskiem o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego co do metod ewidencjonowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pytanie dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów inwestycyjnych - objętych zwolnieniem podatkowym -wydatku w postaci wadium na poczet zakupu nieruchomości służącej do działalności gospodarczej. Spółka stanęła na stanowisku, że powinna stosować metodę kasową, oraz stwierdziła, że wadium jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą regionalną w formie zwolnienia z podatku. Organ I instancji uznał, że prawidłowo. Izba skarbowa uchyliła jednak to postanowienie, twierdząc, że kwestie zawarte we wniosku nie podlegają interpretacji organów podatkowych, bowiem nie wynikają z ustaw podatkowych.

(…) Rzeszowski WSA się z tym nie zgodził. Zdaniem sądu elementy prawa podatkowego zawarte są w różnych aktach prawnych, a zatem nie należy ograniczać wykładni wyłącznie do ustaw podatkowych zdefiniowanych w art. 3 ordynacji podatkowej. Wiele pojęć prawa podatkowego zdefiniowanych jest również w piśmiennictwie. Nie do przyjęcia jest działanie organu, który wydając decyzje w sprawach podatkowych, odwołuje się do przepisów oraz piśmiennictwa, dokonując zaś pisemnych interpretacji, stosuje wykładnię zawężającą. Ponadto, w ocenie sądu, pytanie spółki sformułowane we wniosku dotyczyło zwolnienia podatkowego, czyli uprawnień podatnika, zatem spełnione były wymogi z art. 3 ordynacji. Organ powinien był wydać pisemną interpretację. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)