e-Podatki

Można odliczyć VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta. 2007-05-08


Żaden przepis prawa wspólnotowego nie wskazuje na możliwość pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji przez wystawcę faktury. Tak orzekł WSA we Wrocławiu 20 marca br. (I SA/Wr 1625/06).

(…) Kontrola podatkowa stwierdziła, że podatnik odliczył VAT z faktur dokumentujących wykonanie robót budowlanych. Tymczasem kontrahenci zostali - na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o VAT - wykreśleni z rejestru czynnych podatników, gdyż w okresie 12 miesięcy poprzedzających wejście w życie nowej ustawy o VAT nie wykonywali czynności opodatkowanych. Zdaniem organów podatkowych nie mieli oni prawa do wystawiania faktur VAT. W konsekwencji podatnik nie mógł odliczyć VAT naliczonego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Bez echa pozostały argumenty podatnika, że działał w dobrej wierze.

(…) Sąd uchylił zaskarżone decyzje. Stwierdził, że w konstrukcji podatku VAT fundamentalna jest zasada neutralności. Nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia, gdy usługa została wykonana, a kontrahenci nie dochowali jedynie formalnych wymogów rejestracji. Sąd wskazał na art. 17 VI dyrektywy, który zakreśla organom podatkowym granice pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego. Organy podatkowe, interpretując przepisy krajowe, powinny brać pod uwagę zasady wynikające z regulacji wspólnotowych. Zakres i czas prac wykonanych przez kontrahentów wskazuje, że spełniali oni definicję podatnika z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wykonywali bowiem w sposób częstotliwy i zorganizowany działalność gospodarczą. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)