e-Podatki

Błędne decyzje urzędów są bez szans w coraz sprawniej działających sądach. 2007-05-02


Sądy administracyjne załatwiły w ubiegłym roku niemal 79 tys. spraw. W co trzeciej przyznały rację skarżącym. Były jednak dziedziny, w których następowało to jeszcze częściej.

(…) W 2006 r. najwięcej rozstrzyganych spraw dotyczyło problemów podatkowych (20tys.). Największym problemem w funkcjonowaniu finansowych wydziałów sądów administracyjnych były kontrowersje dotyczące zasad kontroli wiążących interpretacji prawa. Dopiero w uchwale z 8 stycznia 2007 r. skład siedmiu sędziów (sygn. I FSK 27/06) rozstrzygnął, że sądy powinny sprawdzać nie tylko tryb wydawania przez urzędy i izby skarbowe odpowiedzi na pytania podatników, lecz także ich merytoryczną zgodność z przepisami. W orzecznictwie 2006 r. pojawiły się też inne rozbieżności dotyczące wiążących interpretacji. Część składów orzekających twierdziła, że decyzja izby skarbowej wydana w wyniku zażalenia podatnika od razu podlega zaskarżeniu do sądu, według innych było to rozstrzygnięcie pierwszej instancji, od której w pierwszej kolejności trzeba złożyć odwołanie (ponownie do izby skarbowej). Po kilku rozbieżnych wyrokach wydaje się, że zwycięża ta pierwsza interpretacja, problem więc można uznać za rozwiązany. Nadal jednak część zagadnień nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Przykładem są zasady ustalania wpisu od skargi w przedmiocie wysokości straty. Wciąż nie ma także jednolitego orzecznictwa w kwestii ustalania przedmiotu sporu - nie wiadomo bowiem, czy wartością sporną jest całe wymierzone zobowiązanie podatkowe, czy też tylko różnica pomiędzy kwotą wskazaną w deklaracji a kwotą podaną w decyzji. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)