e-Podatki

Wiele interpretacji jest nieważnych z powodu spóźnienia urzędu. 2007-05-02


Podatnik, który otrzymał odpowiedź z urzędu skarbowego po upływie kwartału, może bezkarnie stosować własną wykładnię przepisów. Decyduje data doręczenia interpretacji, a nie jej podpisania - twierdzi WSA w Warszawie.

(…) Urzędy skarbowe były dotychczas przekonane, że wciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku podatnika muszą wydać interpretację, a dostarczyć ją mogą już po upływie tego terminu. W wielu wypadkach odpowiedzi udzielano więc w ostatniej chwili. Teraz okazuje się, że jeśli doręczenie nastąpiło po upływie kwartału, to obowiązuje stanowisko podatnika zawarte we wniosku. Należy wtedy przyjąć, że sprawa została załatwiona, jak tego oczekiwał podatnik. Takie stanowisko zajął już w kilku sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (np. wyrok z 20 marca2007 r., sygn.IIISA/Wa3705-06/06 lub orzeczenie z 7 lutego 2007 r., sygn.IIISA/Wa4148/06).

(…) Sąd przyznał, że mogą pojawić się wątpliwości, według jakich przepisów należy oceniać, czy doszło do doręczenia postanowienia. Wskazał jednak przy tym, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie art. 144 - 154c ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że jeśli pismo doręczane jest przez pocztę, to jest ona zobowiązana do przechowywania go przez 14 dni w swojej placówce pocztowej. Adresat zawiadamiany jest o nim dwukrotnie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie dwóch tygodni. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)