e-Podatki

Weszły w życie 2007-05-02od 01.04.2007. do 25.04.2007.

25.04.2007.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 73, poz. 486, z dnia 25.04.2007
17.04.2007.

PCC

  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 68, poz. 450, z dnia 17.04.2007
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług