e-Podatki

Fiskus odda VAT nawet po likwidacji firmy. 2007-04-10


Złożenie deklaracji podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale za okres, w którym była prowadzona, nie może skutkować odmową zwrotu podatku.

(…) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozstrzygnął kwestię zwrotu podatku po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnicy prowadzili do grudnia 2004 r. działalność w formie spółki cywilnej. 25 stycznia 2005 r. złożyli deklarację VAT będącą rozliczeniem za grudzień 2004 r. Wykazali w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Następnego dnia złożyli zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W marcu 2005 r. podatnicy złożyli korektę deklaracji VAT za grudzień 2004 r., w której wykazali właściwą kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu.

Organy podatkowe uznały jednak, że brak jest podstaw do dokonania zwrotu różnicy podatku. Zdaniem organów podatkowych w momencie składania deklaracji VAT podatnicy nie prowadzili już działalności gospodarczej. Tymczasem osobami uprawnionymi do rozliczania VAT są jedynie czynni podatnicy tego podatku.

WSA w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd zaznaczył, że uprawnienie podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług jest podstawową cechą konstrukcji VAT. Wprowadzenie w tym zakresie ograniczeń, które przyjęły organy podatkowe, nie ma podstaw prawnych. Złożenie deklaracji podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale za okres, w którym była ona prowadzona, nie może powodować, że podatnikowi nie przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Sygn. akt I SA/Łd 1351/06 (…)
(źródło: Gazeta Prawna)