e-Podatki

Nie wiadomo, jak rozpatrywać wnioski o interpretację. 2007-04-10


Przepisy zmieniające zasady wydawania interpretacji są nieprecyzyjne. Jeśli nie zostaną poprawione, urzędy skarbowe nie będą wiedzieć, jak rozpatrywać składane właśnie wnioski.

(…) Problem dotyczy pytań podatników kierowanych do urzędów po 31 marca tego roku. Na rozpatrzenie wniosku urzędy mają bowiem trzy miesiące. To oznacza, że osoby występujące dziś o interpretacje odpowiedź mogą dostać dopiero w lipcu, czyli już w momencie obowiązywania zmienionych zasad ich wydawania.

W jakim trybie będą udzielane odpowiedzi: na podstawie obecnych czy nowych regulacji? Ustawodawca odpowiedział na to pytanie w art. 4 ust. 1 nowelizacji ordynacji podatkowej. Niestety zrobił to w niefortunny sposób. Z przepisu tego wynika, że na dotychczasowych zasadach rozpatrywane są wnioski sprzed wejścia wżycie nowelizacji. Problem polega na tym, że obowiązuje ona od 1 stycznia tego roku, a tylko nowe zasady wydawania interpretacji wchodzą wżycie od 1 lipca 2007 r. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)