e-Podatki

Odszkodowanie bez podatku, ale co z odsetkami? 2007-03-20


Pracodawca musi pobrać podatek od odsetek, które płaci pracownikowi wraz z odszkodowaniem z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę - stwierdziła 13 lutego br. Izba Skarbowa w Warszawie. Cztery miesiące wcześniej inna Izba Skarbowa - w Łodzi - doszła do zupełnie przeciwnego wniosku.

(…) Dodajmy - bo to ważne - że obie izby wydały decyzje po to, by zanegować wcześniejsze postanowienia urzędów skarbowych. Jak nietrudno się domyślić - również ze sobą sprzecznych.

Zgoda co do odszkodowania...

Obie izby mają takie samo zdanie tylko w jednej kwestii - że odszkodowanie wypłacone za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę jest zwolnione od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w skrócie updof). Dlaczego? Bo jest ono przyznawane na podstawie kodeksu pracy, czyli - jak mówi przepis podatkowy - wynika wprost z odrębnej ustawy.

...inne zdanie co do odsetek

To, co różni obie izby, to pogląd na temat opodatkowania odsetek od tego odszkodowania. Warszawska izba uznała, że są one opodatkowane, bo nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 95 updof. Wyjaśnijmy, że przepis ten zwalnia od podatku odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1updof (w przepisie tym chodzi o takie tytuły, jak emerytura, renta czy stosunek pracy).

Zdaniem warszawskiej izby odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowania nie są odsetkami od świadczeń z tytułu stosunku pracy, tylko dochodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9). W efekcie nie są zwolnione od podatku.

Do zupełnie innego wniosku doszła niespełna cztery miesiące temu łódzka izba skarbowa. Jej zdaniem odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę jest jak najbardziej przychodem ze stosunku pracy. Wprawdzie stosunku dotychczasowego (w chwili przyznania odszkodowania pracownika nie łączy już z pracodawcą umowa o pracę), ale jednak stosunku pracy. A skoro tak, to i odsetki wypłacone wraz z odszkodowaniem są zwolnione od podatku. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)