e-Podatki

Z paragonu musi wynikać stawka VAT 2007-03-20


Sprzedawca nie musi na paragonie fiskalnym szczegółowo opisywać każdego towaru lub usługi. Wystarczy, że poda nazwę tak, aby można było przypisać mu odpowiednią stawkę VAT. Nie może jednak poprzestać na podaniu ogólnych grup towarów.

(…) Sprawa stała się przedmiotem sporu rozstrzygniętego wczoraj przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Skargę złożył Ruch, jeden z większych kolporterów prasy w Polsce i dystrybutor towarów szybko zbywalnych.

Władze skarbowe zarzuciły Ruchowi, że paragony wystawiane przez jego kioskarzy są zbyt ogólnikowe. Wskazują jedynie grupę towarową (np. słodycze, farmaceutyki), a do nich może należeć wiele różnych produktów z różnymi stawkami VAT.

Spór trafił do WSA. Pełnomocnik Ruch S.A. doradca podatkowy Andrzej Nikończyk wyjaśniał, że rozliczenia spółki są prawidłowe, więc nie można mówić o zaniżaniu stawek podatkowych.

Chodzi o zasadę: czy organy skarbowe mogą narzucić podatnikom obowiązek umieszczania na wydrukach z kasy fiskalnej bardzo szczegółowych danych, np. czy sprzedawane szampony powinny być podzielone według objętości, przeznaczenia czy producenta.

(…) Dyrektor izby skarbowej argumentował, że paragon musi jednak zawierać precyzyjną nazwę towaru lub usługi. Odwołał się do słownika języka polskiego, według którego tylko takie określenie odpowiada nazwie jednostkowej, która razem z ceną pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt.

(…) Sąd uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej.

- Minister finansów napisał w §4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia, że paragon powinien zawierać "nazwę towaru lub usługi". Nie sprecyzował, że chodzi o nazwę jednostkową, a to istotna różnica. Gdyby chciał uszczegółowienia danych na paragonie, powiedziałby to wprost w rozporządzeniu - stwierdził sędzia Alojzy Skrodzki. Dodał, że organy skarbowe nie są uprawnione do nadinterpretacji przepisów, nawet jeśli wynika to z pism ministra finansów. Utożsamianie słownikowej definicji nazwy - "oznaczenie kogoś lub czegoś" (która może być przypisana całej grupie), z nazwą jednostkową jest zdaniem WSA nieuprawnione (sygn. IIISA/Wa2772/06). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)