e-Podatki

Weszły w życie 2007-04-17od 01.03.2007 do 31.03.2007.

31.03.2007.

VAT
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, Dz.U. Nr 47, poz. 311, z dnia 16.03.2007
15.03.2007.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. Nr 36, poz. 229, z dnia 28.02.2007
13.03.2007.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. Nr 34, poz. 211, z dnia 26.02.2007
06.03.2007.

  • USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dz.U. Nr 23, poz. 138, z dnia 12.02.2007
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług