e-Podatki

Urzędy skarbowe bezprawnie wydają interpretacje. 2007-02-27


Urzędy skarbowe wydają wiążące interpretacje podatkowe od początku 2005 roku. Od września 2005 r. spod kompetencji urzędów wyłączono postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

(…) Interpretowaniem zagadnień podatkowych związanych z tymi umowami ma prawo zajmować się tylko minister finansów. Jednak wprowadzenie tego wyłączenia nie przeszkadza urzędom w wydawaniu interpretacji w zakresie umów międzynarodowych, mimo że nie mają do tego prawa. Jak widać, przepisy sobie, praktyka sobie. Co więcej, interpretacje dotyczące umów zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w większości są wydane przez urzędy. Pisma ministra są sporadyczne.

Tymczasem interpretacja wydana przez urząd w sprawie np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest nieważna, bo wydaje ją organ do tego nieuprawniony. (…)

Zdaniem ekspertów interpretacja taka może być w każdej chwili uchylona z uwagi na rażące naruszenie prawa, wynikające z niezachowania właściwości organu i nie będzie wiążąca dla organu, który wcześniej wydał wadliwą interpretację.
(źródło: Gazeta Prawna)