e-Podatki

Naczelny Sąd Administracyjny o interpretacjach podatkowych. 2007-02-27


W sprawach o wiążące interpretacje dyrektor izby skarbowej wydaje jedną decyzję. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego. Wyrok NSA uchylił postanowienie WSA.

(…) Rozbieżności związane z decyzjami izb skarbowych w sprawach o interpretacje podatkowe wyjaśnił wczoraj NSA. Z powodu niejasnych przepisów Ordynacji podatkowej nie było wiadomo, czy decyzje izby można od razu skarżyć do sądu, czy należy ją traktować jak decyzję I instancji, która nie kończy sprawy i nie podlega zaskarżeniu. (…)

Stan faktyczny:

(…) Firma złożyła wniosek do urzędu skarbowego w Warszawie w zakresie VAT. Dyrektor urzędu wydał interpretację, ale jej treść nie odpowiadała stanowisku spółki. Firma złożyła więc zażalenie do izby skarbowej domagając się uchylenia postanowienia. Ponieważ dyrektor izby podzielił stanowisko urzędu skarbowego, podatnik złożył na jego decyzję skargę do WSA. (…)

Stanowisko WSA:

(…) Sąd odrzucił skargę. Uznał, że była ona niedopuszczalna, gdyż podatnik nie wyczerpał wszystkich środków zaskarżenia. Zdaniem sądu skoro urząd skarbowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, to decyzję izby trzeba traktować jako rozstrzygnięcie w I instancji. Należałoby więc złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a potem wnosić skargę do WSA. Sąd przyznał, że izba źle pouczyła podatnika o procedurze, zatem powinna zająć się sprawą jeszcze raz. (…)

Stanowisko NSA:

(…) NSA uchylił postanowienie WSA. Uznał, że decyzję izby można skarżyć do sądu. Rozstrzygnięciem I instancji jest postanowienie naczelnika urzędu, zaś drugiej – dyrektora izby. Dziwić może fakt, że mają one różne formy, niemniej wynika to z literalnego brzmienia przepisów. Zdaniem sądu ustawodawca napisał je dość niechlujnie. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)