e-Podatki

VAT naliczony od zakupów na cele reprezentacji. 2007-02-27


(…) W 2007 r. wydatki poniesione na cele reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof). W konsekwencji nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług na te cele. Tak wynika z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Czy w tej sytuacji podatek VAT naliczony może stanowić koszt podatkowy?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna.
Z ustawy o pdof wynika co prawda, że podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT, stanowi dla celów podatkowych koszt uzyskania przychodów. Przy czym prawo zaliczenia do kosztów naliczonego podatku VAT przysługuje pod warunkiem, że wydatek, przy którym naliczony został ten podatek, stanowi koszt uzyskania przychodu. Jeżeli wydatek na nabycie towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów, kosztu takiego nie stanowi również naliczony przy ich zakupie podatek VAT. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)