e-Podatki

Integracyjna impreza to nie obowiązek. 2007-02-20


Zaproszenie pracownika na imprezę integracyjną nie jest poleceniem, lecz propozycją. Wydatki na takie spotkania nie mogą być uznane za poniesione na podróż służbową i zwolnione z podatku.

(…) Taką interpretację wydał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA), który odpowiadał napytanie spółki organizującej wyjazdowe spotkania integracyjne. Uczestniczą w nich pracownicy wybrani w zależności od celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. Organizowane są wycieczki, gry sportowe i logiczne, uroczyste kolacje. W wielu wypadkach imprezy pełnią też zadania motywacyjne. Pracownicy czują się wyróżnieni zaproszeniem.

Zdaniem spółki wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) powinny być zwolnione z PIT jako diety i należności za czas podróży służbowej pracownika (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Pracownicy otrzymują bowiem od pracodawcy służbowe polecenie i choć ma ono formę grzecznościową, to udział pracownika w imprezie jest obowiązkowy.

Dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT z 2006 r. nie płaci się PIT od diet i innych należności za czas podróży służbowej. Ponieważ ustawa nie definiuje tego pojęcia, należy się odwołać do kodeksu pracy. W art. 77 § 1 stanowi on, że pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy (lub poza stałym miejscem zatrudnienia), ma prawo do zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową. Polecenie zaś to według słownika języka polskiego ustna lub pisemna wypowiedź nakazująca komuś niżej postawionemu w hierarchii wykonanie konkretnej czynności. Zdaniem autora interpretacji charakter spotkania integracyjnego wyklucza możliwość traktowania zaproszenia do udziału w imprezie integracyjnej jako nakazu. Oczekiwanie pracodawcy, że wszyscy zaproszeni na imprezę wezmą w niej udział, nie jest równoznaczne z wydaniem polecenia służbowego.

Dlatego też wyjazd pracowników na imprezę integracyjną poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, nie jest podróżą służbową, wyjaśnił dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej. Oznacza to, że poniesione w związku z nią koszty nie są objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)