e-Podatki

Nabycie wadliwego towaru a odliczenie VAT 2007-02-13


Podatnicy często borykają się zproblemem dotyczącym otrzymania wdanej partii towaru towarów wadliwych, które podlegają reklamacji lub ewentualnym zwrotom. Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie tych towarów powoduje, że podatnicy często mają wątpliwości czy VAT ztakich faktur podlega odliczeniu wcałości, czy może jedynie wtej części, która dotyczy towarów nieobjętych wadami.

(…) Generalnie podatnikowi przysługuje prawo doobniżenia kwoty podatku należnego opodatek naliczony wrozliczeniu zaokres, wktórym otrzymał fakturę lub wnastępnym okresie rozliczeniowym. Prawo to ustawodawca uzależnia jednak, poza nielicznymi wyjątkami, odposiadania prawa dorozporządzania towarami jak właściciel lub odwykonania usługi.

Słownik języka polskiego definiuje słowo "rozporządzać" jako: "mieć, posiadać coś, władać czymś, mieć coś dowłasnej dyspozycji, mieć coś nawłasne usługi". "Przeniesienie prawa" oznacza najogólniej, że podmiot może dowolnie rozporządzać idysponować towarem jak właściciel, niekoniecznie fizycznie posiadając towar.

Zatem można dojść downiosku, że prawo dorozporządzania towarem jak właściciel oznacza nic innego jak nabycie samego prawa dotowaru, niekoniecznie fizycznie posiadając towar (który może być np. wtrakcie transportu).

W przypadku otrzymania towarów, spośród których część posiada wady czy usterki, uznać należy, że podatnik nabywa prawo dodysponowania towarem jak właściciel. Fakt, że towar ten posiada wady, wzwiązku zczym konieczne jest przykładowo odesłanie go dodostawcy wcelu wyeliminowania błędów, nie pozbawia podatnika prawa doodliczenia podatku naliczonego VAT wmiesiącu otrzymania faktury. Oznacza to, że podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT zfaktury dokumentującej nabycie wmiesiącu otrzymania faktury lub wnastępnym okresie rozliczeniowym. Niektóre ztych towarów mogą zostać zwrócone sprzedawcy, czy to wcelu wyeliminowania błędów czy poto aby wymienić je natowar nieposiadający wad. Nie zmienia to jednak tego, że podatnik uprawniony jest doodliczenia podatku naliczonego zawartego wcenie nabytych towarów. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)