e-Podatki

MF: Nie dostaniesz zaświadczenia od fiskusa 2007-02-13


Od 1 stycznia nie składa się deklaracji miesięcznych PIT i CIT. Przedsiębiorcy mogą mieć problemy z uzyskaniem zaświadczeń od fiskusa, bo urzędy będą miały kłopoty z przeprowadzaniem czynności sprawdzających.

(…) Jedną z najważniejszych zmian podatkowych, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2007 r., była likwidacja deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. CIT-2, PIT-5 i PIT-5L. Dotychczas deklaracje te składano w przypadku wpłaty zaliczek podatkowych. Nowe rozwiązanie miało ułatwić życie wszystkim podatnikom. Jednak dokładna analiza nowego pomysłu prowadzi do zupełnie innych wniosków - podatnicy spotkają się z nowymi problemami. Szumnie zapowiadana ulga może znów okazać się pozorna. Bez deklaracji miesięcznych trudno będzie bowiem uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenia takie są zazwyczaj wystawiane na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. A przecież brak deklaracji miesięcznych, to brak odpowiedniej dokumentacji. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)