e-Podatki

Weszły w życie 2007-02-27od 01.02.2007 do 14.02.2007.

26.02.2007.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 34, poz. 210, z dnia 26.02.2007
14.02.2007.

PL
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Dz.U. Nr 24, poz. 148, z dnia 14.02.2007
12.02.2007.

OP
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz.U. Nr 22, poz. 134, z dnia 12.02.2007
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz.U. Nr 22, poz. 134, z dnia 12.02.2007
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz.U. Nr 22, poz. 134, z dnia 12.02.2007
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz.U. Nr 22, poz. 134, z dnia 12.02.2007
06.02.2007.

KS

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy, Dz. U. Nr 13, poz. 84, z dnia 29.01.2007
01.02.2007.

OP

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Dz.U. Nr 16, poz. 91, z dnia 01.02.2007
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji, Dz.U. Nr 8, poz. 60, z dnia 18.01.2007
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe, Dz.U. Nr 8, poz. 59, z dnia 18.01.2007
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług