e-Podatki

Faktury trzeba przeliczać według aż trzech kursów walut. 2007-02-06


Takiego zamieszania jeszcze nie było. W wielu firmach księgowi wciąż się zastanawiają, jak księgować faktury w euro lub dolarach. Przestrzeganie przepisów wymaga trzykrotnego obliczania wartości każdej faktury w walucie obcej. Inne zasady obowiązują w VAT, inne w podatku dochodowym, a jeszcze inne w rachunkowości.

(...) - Do końca ubiegłego roku nie było większych rozbieżności między rozwiązaniami przyjętymi w podatku dochodowym a rachunkowością. Jeszcze łatwiej było przy sprzedaży. Jeśli faktura była wystawiana od razu, podatnik stosował tylko jeden kurs: średni NBP z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Teraz każdą sprzedaż należałoby księgować według trzech różnych kursów -mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Tłumaczy, że ustawa o rachunkowości nakazuje przyjmować kurs średni NBP z dnia księgowania danej transakcji, tj. np. z dnia powstania (uzyskania) przychodu z działalności operacyjnej. Przepisy o podatku dochodowym stanowią, że przychody przelicza się według kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego sprzed dnia uzyskania przychodu. Zgodnie z nowymi przepisami o obowiązku podatkowym będzie to np. dzień wydania towaru (a to niekoniecznie dzień wystawienia faktury). Z kolei przepisy o VAT nakazują stosowanie kursu z dnia wystawienia faktury. A faktura może być obecnie wystawiona w ciągu siedmiu dni od wydania towaru. Gdy zagraniczna faktura nie zostaje wystawiona w miesiącu dostawy, w rozliczeniach VAT powstają dodatkowe komplikacje. Wtedy bowiem trzeba brać pod uwagę kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jest to 15. dzień kolejnego miesiąca podatkowego (po miesiącu dokonania dostawy przez unijnego kontrahenta). Na potrzeby rachunkowości taki koszt nie będzie zaksięgowany w tym dniu (i kurs z tego dnia nie będzie miał znaczenia). A na potrzeby podatku dochodowego kurs należy przyjąć z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania kosztu (poniesienia). (...)
(źródło: Rzeczpospolita)