e-Podatki

Fiskus przekaże 1 procent PIT. 2007-01-30


Rozliczając się z dochodów za 2007 rok, nadal będzie można przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Darowiznę jednak przekaże urząd skarbowy, a nie podatnik.

(…) Jak wyjaśniła olsztyńska izba skarbowa, w 2007 roku nadal będzie można zmniejszyć o 1 proc. należny podatek dochodowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wpłaty dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Począwszy od zeznania podatkowego składanego za 2007 rok, omawiane zmniejszenie należnego podatku dochodowego zostało uregulowane w przepisach art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zmniejszenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało uregulowane w art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Zasadnicza różnica w zastosowaniu tego odliczenia, w stosunku do lat 2004-2006, polega na tym, że podatnik nie będzie już samodzielnie dokonywał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, lecz na jego wniosek załączony do zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37, wpłaty dokona właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. W tym rozliczeniu 1 proc. podatku będą mogli przekazać po raz pierwszy także podatnicy podatku liniowego. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)