e-Podatki

Minister finansów szykuje zmiany nie tylko w podatkach. 2007-01-23


Ministerstwo Finansów ma gotowy harmonogram prac legislacyjnych na najbliższe pół roku. Lista rozporządzeń, które mają zostać przygotowane i podpisane do końca czerwca 2007 roku, jest długa i obejmuje 63 pozycje.

(...) Do tego dochodzi jeszcze 14 projektów, których termin podpisania jest - jak twierdzą ministerialni urzędnicy -niemożliwy dookreślenia. Wśród nich są przepisy ważne dla przedsiębiorców, samorządowców i tych, którzy rozliczają dochody osobiste.

(…) Dostosowania do zmienionych przepisów podatkowych wymagają przede wszystkim wzory niektórych deklaracji. Ministerstwo Finansów przewiduje już w styczniu ustalenie nowych wzorów deklaracji o wpłatach z zysku składanych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

(…) W lutym też pojawią się dwa inne ważne rozporządzenia: w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jej wzór dostosowany zostanie do zmienionych w ubiegłym roku przepisów ustawy o PIT) oraz ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych. Celem tej ostatniej zmiany jest zmodyfikowanie przepisów rozporządzenia w części dotyczącej daty powstania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

(…) Wśród 77 nowych rozporządzeń znajdą się również i takie, które dotyczyć będą sprawozdawczości budżetowej (nowy wzór sprawozdania o wydatkach strukturalnych uwzględniać będzie zmienione kody klasyfikacji wydatków strukturalnych UE) i zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. W grę wchodzi rozszerzenie katalogu zabezpieczeń ekonomicznych umożliwiających zastąpienie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika oceną sytuacji wystawcy zabezpieczenia.

(…) Z kolei na liście 14 rozporządzeń, których termin podpisania nie został określony, znajduje się np. akt, który ma określić szczegółowy zakres i tryb usuwania informacji (stanowiących tajemnicę bankową) o osobach fizycznych, które ubiegały się o kredyt. Wykaz obejmuje też pakiet rozporządzeń dotyczących służby celnej, np. określenie wzoru jej flagi. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)