e-Podatki

Sprowadź rodzinę do Rosji, zapłacisz mniejszy podatek. 2007-01-16


Nasi rodacy zatrudnieni w Rosji muszą płacić nawet 40 proc. PIT w Polsce. Gdyby stali się rezydentami rosyjskimi, po pół roku pobytu mogliby odprowadzać tam 13 proc. podatku.

(…) Według nowych rosyjskich przepisów nie przeszkadza w tym nawet opuszczenie Rosji na kilka miesięcy.
Niekorzystne rozliczenia narzuca polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przewiduje ona tzw. metodę zaliczenia. Trzeba więc naliczać PIT w kraju z uwzględnieniem polskich progów i stawek. Potrąca się od niego jedynie kwoty już zapłacone rosyjskiemu fiskusowi.

(…) Jest sposób na niepłacenie podatku w Polsce: trzeba zostać rezydentem rosyjskim. Zgodnie z tamtejszymi przepisami status ten przysługuje osobom, które pracują i przebywają w Rosji ponad 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po ich upływie mogą zacząć płacić 13 proc. podatku, podczas gdy przez pierwsze pół roku musieli odprowadzać do rosyjskiego budżetu 30 proc. Co istotne, po przekroczeniu 183 dni podatek jest wyrównywany, czyli przez następne sześć miesięcy nie płacą go w ogóle.

Dowodem zaświadczającym, że dana osoba z podatków rozlicza się w Rosji, jest certyfikat rezydencji. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć pisemny wniosek do miejscowego urzędu skarbowego, dołączając umowę o pracę oraz NIP rosyjskiego pracodawcy. Po 30-50 dniach otrzymuje się odpowiedni dokument.

Nasi rodacy nie skorzystają jednak z możliwości płacenia 13 proc. podatku, jeżeli polski urząd skarbowy (właściwy dla miejsca ich stałego zamieszkania w kraju) stwierdzi, że centrum ich interesów życiowych jest w Polsce, z którą mają oni powiązania gospodarcze czy osobiste (mieszkanie, rodzina, nieruchomości, oszczędności w banku itd.). Po uznaniu za polskiego rezydenta podatkowego muszą rozliczyć PIT w kraju ze stawkami np. 30 czy 40 proc. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)