e-Podatki

Małe i średnie firmy mogą rozliczać się co kwartał. 2007-01-09


Przedsiębiorstwa o przychodach poniżej 800 tys. euro mogą rozliczać się z urzędem skarbowym raz na trzy miesiące. Nie ma już też miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy. Tak oto maleją obowiązki fiskalne przedsiębiorców.

(…) Powyżej 800 tys. euro trzeba sporządzać bilans. Małe firmy powinny sprawdzić, czy od 1 stycznia 2007 r. mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie muszą prowadzić pełną księgowość, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły u nich co najmniej 800 tys. euro. Limit ten przelicza się na złote pośrednim kursie NBP obowiązującym 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. W 2007 r. wynosi on 3 186 800 zł.
(…) Limit zwolnienia z VAT nieco wzrósł. Zwolnienie podmiotowe od VAT jest bardzo ważne dla zleceniobiorców. Niejednoznaczne przepisy powodują bowiem, że często tylko nieprzekraczanie limitu zwolnienia daje pewność, że wykonywane przez nich czynności nie zostaną uznane za podlegające opodatkowaniu. W 2007 r. limit ten nieco wzrósł - wynosi teraz 39 700 zł. Trzeba o niej pamiętać, badając wielkość sprzedaży w trakcie 2007 r.

(źródło: Rzeczpospolita)