e-Podatki

Weszły w życie 2007-01-30od 01.01.2007. do 27.01.2007.

27.01.2007.

KS

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych, Dz. U. Nr 5, poz. 35, z dnia 12.01.2007
12.01.2007.


AKC

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r., Dz. U. Nr 5, poz. 34, z dnia 12.01.2007
OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów, Dz. U. Nr 246, poz. 1802, z dnia 28.12.2006
01.01.2007.

OPŁ
 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z dnia 08.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu, Dz. U. Nr 246, poz. 1804, z dnia 28.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych, Dz. U. Nr 225, poz. 1645, z dnia 08.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, Dz. U. Nr 226, poz. 1654, z dnia 11.12.2006
OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 225, poz. 1641, z dnia 08.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 225, poz. 1640, z dnia 08.12.2006
 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 1590, z dnia 29.11.2006
VAT
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 245, poz. 1784, z dnia 28.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, Dz.U. Nr 243, poz. 1767, z dnia 27.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Dz. U. Nr 243, poz. 1759, z dnia 27.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 220, poz. 1604, z dnia 01.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju Dz. U. Nr 230, poz. 1677, z dnia 14.12.2006
AKC


 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz. U. Nr 246, poz. 1805, z dnia 28.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, Dz. U. Nr 245, poz. 1783, z dnia 28.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz. U. Nr 243, poz. 1766, z dnia 27.12.2006

SiD, PCC

 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 222, poz. 1629, z dnia 05.12.2006
SiD

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, Dz. U. Nr 246, poz. 1800, z dnia 28.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn, Dz. U. Nr 243, poz. 1763, z dnia 27.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z dnia 27.12.2006
PCC

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 243, poz. 1764, z dnia 27.12.2006
PDOP


 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 217, poz. 1589, z dnia 29.11.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. Nr 243, poz. 1761, z dnia 27.12.2006
PDOF

 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z dnia 29.11.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz. U. Nr 243, poz. 1760, z dnia 27.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, Dz. U. Nr 243, poz. 1758, z dnia 27.12.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 218, poz. 1594, z dnia 30.11.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej, Dz.U. Nr 218, poz. 1595, z dnia 30.11.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, Dz. U. Nr 181, poz. 1329, z dnia 06.10.2006
PR

 • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, Dz. U. Nr 249, poz. 1825, z dnia 29.12.2006
 • USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, Dz. U. Nr 191, poz. 1412, z dnia 20.10.2006

PL

 • USTAWA z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, z dnia 29.12.2006
PT

 • USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z dnia 11.10.2006
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług