e-Podatki

Podatnik łatwo pogubi się w rozliczeniach. 2007-01-02


Ustawa o PIT jeszcze nigdy nie była tak skomplikowana. Nawet tak istotne dane jak skala podatkowa wynikają nie z jej treści, lecz z przepisów przejściowych.

(…) W przyszłym roku wiele osób może źle się rozliczyć z podatku dochodowego. Już obecnie nieczytelna ustawa o PIT stanie się bowiem całkowicie niezrozumiała dla przeciętnego podatnika. Dlaczego? W latach 2007 i 2008 najważniejszych informacji trzeba będzie szukać nie w samej treści ustawy, ale w przepisach przejściowych nowelizacji - np. odpowiedniej skali podatkowej oraz zryczałtowanych kosztach uzyskania przychodów dla zatrudnionych na etat.

- W przeszłości już wielokrotnie istotne dla podatników regulacje znajdowały się w przepisach przejściowych. Zwykle była to jednak konsekwencja likwidacji różnych ulg. Tak skomplikowanej sytuacji, jaka powstanie w przyszłym roku, jeszcze nie było - mówi Marek Gadacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers. Potwierdza, że podatnik, który sięgnie po ujednolicony tekst ustawy o PIT, znajdzie w nim m.in. nieobowiązującą skalę podatkową oraz inne, niż powinien stosować, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. A wszystko dlatego, że postanowiono wprowadzić do ustawy o PIT korzystne dla podatników przepisy, chociaż będą mogli je stosować dopiero od 2009 r.

- Tak naprawdę obecnie nie można stworzyć ujednoliconego tekstu ustawy o PIT na 2007 r. Aby był on zrozumiały dla zwykłego podatnika, trzeba będzie go opatrzyć obszernym komentarzem oraz przypisami -uważa Jerzy Bielawny, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. (…)

(…) Nieruchomości na starych zasadach
Jeszcze przez wiele lat osoby sprzedające nieruchomości będą musiały pamiętać o przepisach przejściowych nowelizujących ustawę o PIT na 2007 r. Jeśli bowiem dom lub mieszkanie zostały nabyte do końca 2006 r., to także w przyszłości trzeba będzie stosować do ich sprzedaży obecne przepisy. To oznacza, że sprzedający np. w 2040 r. nieruchomość kupioną 35 lat wcześniej będzie zwolniony od podatku, jeśli powoła się na przepisy przejściowe nowelizacji ustawy o PIT zawarte w Dzienniku Ustaw z 2006 r. nr 217, poz. 1588. Chyba że pojawią się kolejne nowelizacje.

Podobnie wygląda sytuacja osób, które zaczęły korzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Tu jednak został określony limit czasowy -do końca 2027 r. W tych sytuacjach uregulowanie w przepisach przejściowych prawa do kontynuacji rozliczeń na dotychczasowych zasadach jest usprawiedliwione. W ten sposób ustawodawca chciał chronić prawa nabyte przez podatników. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)