e-Podatki

Wejście w życie nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią. 2007-01-02


W dniu 27 grudnia 2006 r. Prezydent RP ratyfikował Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisaną 20 lipca br. w Londynie. Nowa Konwencja, która zastąpi umowę z dnia 16 grudnia 1976 r (Dz.U. z 1978r. Nr 7, poz.20), weszła w życie z dniem 27 grudnia br., a jej postanowienia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się w dniu (lub po dniu) 1 stycznia 2007 roku.

Najważniejszą zmianą przewidzianą w nowej Konwencji jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania. Dotychczasową metodę odliczenia proporcjonalnego zastąpiono metodą wyłączenia z progresją co oznacza, że osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, natomiast pracujące w Zjednoczonym Królestwie nie będą musiały opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu. Nowa umowa zrówna sytuację podatkową takich osób z sytuacją polskich podatników w większości państw UE.

Obecnie dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany w Polsce, jednak podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego w kraju, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku polskiego przypadającej na dochód uzyskany za granicą.

Nowa konwencja wprowadza metodę wyłączenia z progresją, która polega na tym, że uzyskany za granicą dochód jest zwolniony w Polsce z opodatkowania, przy czym dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu (polskiego i zagranicznego).

(źródło: Ministerstwo Finansów)