e-Podatki

Nadal będzie stosowana stara PKWiU dla celów VAT. 2007-01-02


W przepisach dotyczących VAT prawodawca określając nazwy towarów i usług, do których mają zastosowanie preferencyjne stawki VAT, przeważnie odwołuje się do symboli klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej.

(…) W zakresie statystycznej klasyfikacji wyrobów i usług obowiązuje PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 89, poz. 844 ze zm.). Jednak dla celów VAT nadal zastosowanie ma "stara" PKWiU określona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Dotyczy to również podatku dochodowego i akcyzy. Stosowanie właśnie tej klasyfikacji wynika z przepisu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. Miała ona obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r.
Aby można było stosować dla celów VAT "nową" PKWiU konieczna byłaby nowelizacja ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych. Już raz Rada Ministrów przedłużała termin obowiązywania "starej" PKWiU. A mianowicie w 2005 r., przedłużono okres jej obowiązywania z 31 grudnia 2005 r. na 31 grudnia 2006 r. Jednak decyzję tę podjęto z ponad półrocznym wyprzedzeniem, bo już w maju 2005 r.
Tym razem tak się jednak nie stało. Przy czym na stronie internetowej GUS znajduje się projekt rozporządzenia zgodnie z którym można będzie stosować "starą" PKWiU do końca 31 grudnia 2007 r. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)