e-Podatki

Tajemnica skarbowa nie ochroni już nieuczciwych. 2006-12-19


Podatnicy, którzy publicznie zamierzają oskarżyć urzędników skarbowych, muszą mieć się na baczności. Broniący się fiskus może ujawnić całą prawdę o nich. Z początkiem 2007 r. wejdą w życie zmienione przepisy ordynacji podatkowej ( DzU z 2006 r. nr 217, poz. 1590), które umożliwią organom podatkowym popularyzowanie wiedzy o podatnikach publicznie skarżących się na działania skarbówki.

(…) Chodzi o informacje, które mogą ukazać ich sprawę w zupełnie innym świetle (art. 299b). Wystarczy, aby urząd skarbowy czy celny uznał, że leży to w interesie publicznym, i będzie mógł wystąpić do ministra finansów o zgodę na ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Przepis ma być orężem w walce o dobre imię urzędników. Pytanie, jak będą z niego korzystać.
(…)
Inspektorzy też mają prawo się bronić
Przepisy umożliwiające obronę aparatu skarbowego przed stawianymi publicznie zarzutami już służą urzędom kontroli skarbowej. Dokładnie 11 listopada 2006 r. weszła bowiem wżycie nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej ( DzU z 2006 r., nr 191, poz. 1413). To na jej podstawie generalny inspektor kontroli skarbowej ( GIKS) może wyrażać zgodę, by dyrektor danego urzędu kontroli skarbowej ujawnił informacje stanowiące tajemnicę skarbową. Zgodnie z nowym art. 34 ust. 1a-1c może to zrobić "ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli skarbowej lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego". Z kolei ordynacja pozwala na ujawnienie informacji, gdy konieczne to będzie dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego ( art. 299b §2).
(…)
Równe szanse
Urzędnicy zapewniają, że intencją tego rozwiązania nie jest zamykanie komukolwiek ust.
-Opinia publiczna powinna mieć szansę poznania faktów i dowiedzenia się, o co chodzi w sprawach, które uważa za istotne -powiedziano nam w Ministerstwie Finansów. Co więcej, urzędnicy liczą na to, że dzięki tym przepisom kontrola skarbowa będzie też miała prawo do upublicznienia ważnych spraw, na które nikt nie zwraca uwagi. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)