e-Podatki

Darczyńca obniży dochód, ale VAT musi zapłacić. 2006-12-19


Wielu przedsiębiorców wspomaga przed świętami organizacje charytatywne. Dotarliśmy do pisma, w którym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak powinni rozliczać się z fiskusem, aby nie popaść w konflikt z urzędem skarbowym.

(…) Najwięcej kontrowersji budzi VAT, który trzeba naliczać od takiej wartości towaru, po jakiej został on wyprodukowany lub kupiony, niezależnie od tego, ile jest wart w chwili przekazywania. MF przypomniało, że zgodnie z generalną zasadą wszelkie odpłatne dostawy towarów podlegają opodatkowaniu VAT. To samo dotyczy darowizn towarów, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części.

Zdaniem MF podatnik darujący coś organizacji charytatywnej i naliczający z tego tytułu VAT nie ponosi jednak ciężarów fiskalnych, ponieważ odliczył podatek zawarty w cenie zakupów związanych z tą darowizną. Wskazuje nawet przykład cukierni, która przekazuje nieodpłatnie wyprodukowane przez siebie ciastka. Koszty ich wytworzenia wyniosły300zł. Złożyły się na to np. zakupy ze stawkami: 3 proc. (20 zł plus 0,60 zł VAT), 7 proc. (100 zł plus 7 zł VAT), 22 proc. (80 zł plus 17,60 zł VAT) oraz koszty płac pracowników (100 zł). Cukiernik odliczył w związku z produkcją ciastek 25 zł VAT (kwota podatku naliczonego po zaokrągleniu). Dokonując dostawy, zobowiązany jest określić podstawę opodatkowania według kosztu wytworzenia towaru (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Podatek należny wyniesie zatem 300 razy 7 proc. (stawka właściwa dla dostawy ciastek), czyli 21zł. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)