e-Podatki

Minister finansów nie wywiązuje się z obowiązku interpretowania prawa. 2006-12-19


Izby skarbowe miesiącami czekają na odpowiedź resortu w sprawach podatkowych i proceduralnych. Rekord to prawie trzy lata oczekiwania.

(…) Ordynacja podatkowa nie pozostawia wątpliwości - to na ministrze finansów ciąży obowiązek sprawowania ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych i zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.
(…)
Dziś pytanie...
Zapytaliśmy wszystkie izby skarbowe w kraju, ile pytań wystosowały do Ministerstwa Finansów w latach 2004 -2006 i na ile - i po jakim czasie - uzyskały odpowiedź. Z informacji przekazanych Rz" wynika, iż w tym roku Ministerstwo Finansów odpowiedziało na 170 spośród 426 zadanych pytań. To niewiele ponad jedna trzecia tego, o co prosiły izby. Nieco lepiej było w 2005 r., gdy izby otrzymały odpowiedź na 289 z498 pytań.
(…)
... za rok odpowiedź
Niestety, samo wystosowanie pytania z prośbą o interpretację nie daje izbom gwarancji, że w ogóle uzyskają odpowiedź. Wiele pytań z lat poprzednich pozostało bez odpowiedzi. Niekiedy odpowiedź przychodzi po kilku latach, tak jak to miało miejsce w wypadku Izby Skarbowej we Wrocławiu, która otrzymała stanowisko ministerstwa po 34 miesiącach.
(…)
Zmiana będzie, ale w prawie
Od 1 lipca 2007 r. wejdą w życie zmienione przepisy dotyczące wydawania interpretacji prawa dla podatników. Nie zmieni się natomiast przepis, który wymaga od ministra finansów dbałości o stosowanie przepisów. Co więcej, mając na względzie jednolitą praktykę organów, zmieniono przepisy ordynacji tak, aby to minister finansów (a nie, jak dziś, naczelnicy urzędów skarbowych) wydawał indywidualne interpretacje prawa.
Pytanie tylko, jak, biorąc pod uwagę obecne trudności, ministerstwo poradzi sobie z pytaniami od podatników. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)