e-Podatki

Zwrot na poczet zaległych zobowiązań podatkowych. 2006-12-19


Senacka komisja przyjęła poprawkę do nowelizacji ustawy o zwrocie VAT osobom fizycznym. Zakłada ona, że jeśli wnioskodawca ma zaległości podatkowe, kwota zwrotu z urzędu zaliczana jest na poczet tych zaległości.

(…) Senacka Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła w piątek nowelizację ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Nowelizacja znosi i upraszcza wiele barier związanych z ubieganiem się o zwrot. Zniesiono warunek zakończenia inwestycji (który obecnie należy dokumentować) przy ubieganiu się o zwrot podatku.

(…) Senatorowie z komisji przyjęli poprawki do ustawy. Jedna z nich określa, co dzieje się, gdy ze względu na zaległości podatkowe wnioskodawca nie może uzyskać zwrotu części wydatków mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, w takim wypadku kwota zwrotu wraz z jego oprocentowaniem podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę osoby fizycznej, która złożyła wniosek. Zaliczenie następuje z dniem złożenia wniosku. Dziś urzędy skarbowe w drodze analogii stosują wprost art. 76 Ordynacji podatkowej odnoszący się do wniosków o zwrot nadpłaty i zaliczają kwotę zwrotu także na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)