e-Podatki

Podatkowe ostatki ulgowe. 2006-12-12


Jeszcze kilka lat temu, kupując prezenty świąteczne: książkę, aparat fotograficzny, dyktafon czy komputer, można było przy okazji zyskać ulgę podatkową. Były też ulgi za studia, leczenie, remonty, a także zakup domów czy mieszkań. Dzięki nim można było oszczędzić na podatku tysiące złotych. Potem jednak ulgi zaczęły znikać, a podatnikom obiecano w zamian obniżkę stawek. Efekt jest taki, że ulg już prawie nie ma, a niższe stawki mają być. Kiedyś.

(…)
1. Ulga za darowizny - 6 proc. dochodu

Jeszcze do końca roku można sobie zaklepać odliczaną od dochodu ulgę za darowizny. Tegoroczny limit ulgi to 6 proc. dochodu rocznego podatnika. Jeśli więc ktoś ma np. 30 tys. zł dochodu rocznego, to w ramach ulgi za darowizny będzie mógł odpisać sobie nawet 1,8 tys. zł. Oczywiście jeśli taką lub wyższą kwotę przeznaczy na darowizny. Jeśli podaruje mniej - odliczy mniej.

Odliczaniu podlegają darowizny na rzecz organizacji (różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń) działających w sferze pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego. Jeśli przed końcem roku podatnik dokona takiej darowizny będzie mógł skorzystać z ulgi. Pod pewnymi warunkami.

Uwaga! Przekazując darowiznę, nadal mamy prawo do obdarowania organizacji pożytku publicznego 1 proc. swojego rocznego podatku.

(…)
2. Superulga za darowizny

Jeśli dla kogoś 6-proc. limit ulgi za darowizny to za mało, może pomyśleć o darowiźnie na tzw. działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów (hospicja, noclegownie czy stołówki dla biednych i bezdomnych). Tu odliczyć można od dochodu pełna kwotę darowizny bez żadnego limitu. Może ona stanowić nawet 100 proc. rocznego dochodu podatnika. Zgodę na tak wysokie odliczenie dał wiosną 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej sprawa budziła kontrowersje. Wątpliwości brały się stąd, że w ustawach podatkowych (o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także o podatku dochodowym od osób prawnych) ulga za darowizny zawsze miała (i ma do dziś) górny limit. Jednak tzw. ustawy kościelne, o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów, nie przewidują żadnych ograniczeń w odliczaniu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Ostatecznie NSA uznał wyższość ustaw kościelnych nad podatkowymi. Inaczej mówiąc stwierdził, że każdy ma prawo odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny na działalność-charytatywno opiekuńczą Kościołów.

(…)
3. Ulga internetowa z bonusem

Podatkowa ulga za wydatki na dostęp do internetu jest rekompensatą dla podatników za podwyżkę VAT na internet do 22 proc. Dzięki uldze od dochodu można odpisać do 760 zł rocznie. To limit na jednego podatnika. Ale jak już pisaliśmy, z ulgi może jednak skorzystać jednocześnie kilku członków rodziny - pod pewnymi warunkami. Informację o "rodzinnym" odliczeniu wydatków na internet znaleźliśmy w piśmie (PB5/MC-033-29-368/05), które Ministerstwo Finansów wysłało do jednej z izb skarbowych. Podatnik, który chce skorzystać z odpisu, musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci w lokalu bądź budynku, w którym mieszka. Ponadto musi mieć dowód poniesienia tego wydatku. Musi to być zapłacona faktura VAT z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem. Ministerstwo Finansów wyciągnęło z tego wniosek, że "w sytuacji, gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony".

(…)
4. Rehabilitacja bez ograniczeń

Jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ma potwierdzające to orzeczenie, może korzystać z szeregu odpisów za wydatki, które ponosi po to, by choć trochę poprawić swoją sytuację życiową. Chodzi przy tym nie tylko o wydatki związane z leczeniem czy rehabilitacją, ale także te na dostosowanie domu czy mieszkania (m.in. podjazdy, specjalne uchwyty). Większość ulg rehabilitacyjnych nie ma limitów. Jeśli jednak osoba niepełnosprawna płaci dużo za leki, które stosuje zgodnie z zaleceniem, to w tym roku może sobie odliczyć nadwyżkę wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeśli na leki wydaje np. 200 zł miesięcznie, do odliczenia będzie miała 100 zł (za każdy miesiąc) - to różnica między kwotą wydatkowaną na lekarstwa a limitem ulgi.

(…)
5. Sport groźny dla podatników albo fiskusa

Ulga sportowa pojawiła się w ustawie o PIT na początku tego roku. Wprowadzono ją tylnymi drzwiami - nie poprzez nowelizację ustawy o PIT, lecz ustawą o sporcie kwalifikowanym. Intencje były szlachetne - miała zachęcić do sponsorowania klubów sportowych. Ulga daje podatnikom prawo do odliczenia wydatków "na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów". Wydatki odpisuje się od dochodu - limit to 10 proc. rocznego dochodu podatnika.

(…)
6. Mało atrakcyjne gosposie

Zniknie też ulga podatkowa za zatrudnienie niań i pomocy domowych. To też bubel. Tyle że z tej ulgi akurat podatnicy nie chcą korzystać. Podatnik, który ze swoją gosposią podpisze umowę, może w rocznym zeznaniu podatkowym odpisać wydatki na jej ubezpieczenia społeczne. (…)
(źródło: Gazeta Wyborcza)