e-Podatki

Faktura na imię obojga małżonków a odliczenie VAT. 2006-12-12


Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą a pozostający w związkach małżeńskich często otrzymują faktury wystawione na imię obojga małżonków. Najczęściej zdarza się tak przy nabywaniu na potrzeby firmy nieruchomości. Powstają wówczas wątpliwości czy podatek VAT z takich faktur podlega odliczeniu.

(…) W przepisach o VAT brak jest jednak jakichkolwiek zastrzeżeń świadczących o tym, że w przypadku gdy umowa zawarta jest przez obojga małżonków, faktury należy wystawiać również na obojga małżonków. Faktura może być również wystawiona jedynie na tego z małżonków, który w nabywanej nieruchomości prowadził będzie działalność gospodarczą. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)