e-Podatki

Weszły w życie. 2007-01-09od 01.12.2006 do 31.12.2006.

31.12.2006.

DG

  • USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 225, poz. 1636, z dnia 08.12.2006
27.12.2006.

VAT

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, Dz. U. Nr 243, poz. 1768, z dnia 27.12.2006
26.12.2006.


UM

  • USTAWA z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 226, poz. 1646, z dnia 11.12.2006
11.12.2006.

PD

  • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06, Dz. U. Nr 226, poz. 1657, z dnia 11.12.2006
07.12.2006.

PDOF PDOP

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. Nr 209, poz. 1545, z dnia 22.11.2006
01.12.2006.

OP

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. Nr 219, poz. 1599, z dnia 01.12.2006
AKC

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz. U. Nr 210, poz. 1551, z dnia 23.11.2006
Wykaz skrótów:
AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług