e-Podatki

Jak długo kontroler może sprawdzać firmę. 2006-12-05


Przedsiębiorcy liczyli, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uwolni ich od długotrwałych i często powtarzających się kontroli. Wprawdzie przepisy okazały się nie tak korzystne, jak się spodziewali, ale nałożyły na inspektorów ograniczenia dotyczące czasu trwania kontroli. Są jednak problemy z wyliczeniem, jak długo może trwać wizyta inspektora w firmie.

(…) Limit dla każdej inspekcji

Art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że czas trwania kontroli danego organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać, w zależności do wielkości przedsiębiorcy, czterech lub ośmiu tygodni. Warto zwrócić uwagę na to, że ustawowy okres dotyczy kontroli jednego organu, a nie wszystkich możliwych kontroli w firmie w ciągu roku.

W tygodniach nie znaczy w dniach

Tak więc limit czasu trwania kontroli konkretnej inspekcji u małego przedsiębiorcy wynosi cztery tygodnie w roku. Nie oznacza to jednak, że kontrola może trwać równe 28 dni. Potwierdził to resort gospodarki w odpowiedzi na pytanie DOBREJ FIRMY.

"Nie przewiduje się wyrażania czasu trwania kontroli w jakichkolwiek innych jednostkach, np. dniach czy godzinach. W związku z tym limit ten należy rozumieć dosłownie w tygodniach, nie przeliczając go w całości na np. dni. Tak więc cztery tygodnie nie są równoznaczne z 28 dniami kontroli" -wyjaśnił

Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. "Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie rozbija tygodni na mniejsze jednostki czasu. Zatem limity określone w jej przepisach należy traktować dosłownie w tygodniach". (…)

(…) Nie w dniach, a w częściach tygodnia

Nie zawsze jednak kontrolerzy wyczerpują jednorazowo pełny limit kontroli. Wówczas jeszcze w tym samym roku mogą ponownie sprawdzić firmę. Według wyjaśnień Departamentu Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki czas trwania kontroli liczy się w takiej sytuacji nie w dniach, ale w częściach tygodnia. (…)

(…) U niektórych inaczej

Przypominamy, że maksymalny czas trwania kontroli jest zasadą podstawową, od której są liczne ustawowe wyjątki. Zostały one wymienione wart. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Poza tym przepisów dotyczących czasu trwania kontroli nie stosuje się do niektórych przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o firmy, które są objęte szczególnym nadzorem podatkowym, nadzorem bankowym, ubezpieczeniowym, nad rynkiem kapitałowym, nadzorem emerytalnym, weterynaryjnym bądź sanitarnym. Szczegółowo określa to art. 84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)