e-Podatki

Reklama kosztem, reprezentacja nie! 2006-12-05


W tym roku poraz ostatni przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć dokosztów uzyskania przychodów wydatki naświąteczne prezenty dla kontrahentów czy też zorganizowane dla nich ztej okazji poczęstunki.

(…) A wszystko za sprawą zmiany art.23 ust.1 pkt23 ustawy opdof iodpowiednio art.16 ust.1 pkt28 ustawy opdop.

Na mocy tego przepisu, wbrzmieniu obowiązującym dokońca 2006r., podatnicy mogą zakwalifikować dokosztów podatkowych wydatki poniesione nareprezentację ireklamę niepubliczną, dowysokości 0,25% przychodu. Od1stycznia 2007r. przepis ten ulegnie zmianie. Zkosztów podatkowych wyłączone bowiem zostaną wszelkie wydatki na reprezentację, awszczególności nausługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, wtym napojów alkoholowych. Nadal jednak nie wprowadzono doustaw podatkowych definicji reprezentacji. Wpraktyce podatkowej, dla określenia "reprezentacji" przyjęło się stosować słownikową definicję tego pojęcia, jako "okazałość, wystawność wczyimś sposobie bycia". Wniektórych sytuacjach trudno jednak ocenić czy dany koszt ma związek zreprezentacją, czy jest wynikiem zwyczajowo przyjętych iwzasadzie ogólnie stosowanych zachowań. Nie można więc wykluczyć, że natym tle będą powstawać spory między podatnikami aorganami skarbowymi. Niewątpliwie jednak wydatki poniesione napoczęstunki dla kontrahentów, atakże naalkohol wręczany jako upominek nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Do kosztów uzyskania przychodów będzie natomiast można wcałości zaliczyć wydatki nareklamę, bez względu czy jest to reklama niepubliczna czy publiczna. Nie będzie miał zastosowania limit 0,25% przychodów. Wszystkie wydatki związane zreklamą, oczywiście mające związek zdziałalnością przedsiębiorcy, będą kosztem podatkowym. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)