e-Podatki

Weszły w życie 2006-11-28od 22.11.2006r. - do 28.11.2006r.

28.11.2006.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 204, poz. 1505, z dnia 13.11.2006
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 204, poz. 1504, z dnia 13.11.2006

25.11.2006.

PDOF

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe, Dz.U. Nr 203, poz. 1498, z dnia 10.11.2006
KS

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek, Dz.U. Nr 203, poz. 1497, z dnia 10.11.2006
23.11.2006.

UR

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz.U. Nr 211, poz. 1556, z dnia 23.11.2006

Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość