e-Podatki

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT. 2006-11-28


Mali podatnicy mają prawo skorzystać zeszczególnego rozliczania podatku VAT. Mianowicie mogą wybrać tzw. kasową metodę rozliczeń bądź też zdecydować się tylko nakwartalne rozliczanie podatku VAT.

(…) Małym podatnikiem może być ten podatnik VAT, uktórego wartość sprzedaży (wraz zkwotą podatku) nie przekroczyła wpoprzednim roku podatkowym wyrażonej wzłotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000euro (art.2 pkt25 lit.a) ustawy oVAT). Limit ten w2006r. wynosi 3.133.000zł, natomiast w2007r. wyniesie 3.180.000zł.

Kasowa metoda rozliczeń polega natym, że obowiązek podatkowy wpodatku VAT powstaje nie według zasad ogólnych, ale zdniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia oddnia wydania towaru lub wykonania usługi (art.21 ust.1 ustawy oVAT). Jeżeli więc należność nie zostanie uregulowana wciągu 90 dni oddnia wydania towaru lub wykonania usługi, obowiązek podatkowy będzie powstawał 90. dnia. Natomiast wcześniejsze uregulowanie całości lub części należności powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego wtej części. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)