e-Podatki

Kto odpowiada za prawidłowe zastosowanie stawki na fakturze VAT? 2006-11-07


Odpowiedzialnym za prawidłowe wystawienie faktury VAT jest sprzedawca towaru czy usługi. To na nim spoczywa obowiązek wpisania na fakturze wymaganych danych, m.in. stawki podatku, kwoty podatku (§ 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur).

(...) W przypadku świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22%, na fakturze podatnik powinien umieścić symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze nie powołują tego symbolu, to należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Natomiast nabywca faktury ma prawo wystawić notę korygującą jeśli otrzymał fakturę, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru i usługi, jednak z wyjątkiem pomyłek określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12 rozporządzenia. Wśród tych wyjątków wymienione są m.in. stawka podatku oraz kwota podatku. Oznacza to, że nabywca towaru (usługi) nie ma prawa poprzez wystawienie noty korygującej poprawić błędnie podanej stawki podatku czy błędnie wyliczonej kwoty podatku VAT. Zatem przepisy o VAT nie dopuszczają możliwości korygowania przez nabywcę stawki podatku VAT poprzez wystawienie noty korygującej. Może on jedynie zwrócić się z prośbą do wystawcy o sprawdzenie poprawności wystawienia faktury VAT, w przypadku wątpliwości. (...)

(źródło: Gazeta Podatkowa)