e-Podatki

Urząd może wybrać tego, kto będzie płacił. 2006-11-07


Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że urząd skarbowy może zażądać spłacenia długu podatkowego przez jednego członka zarządu spółki. Pozostali nie muszą nawet uczestniczyć w postępowaniu.


(…) Agencja celna, działająca w formie spółki akcyjnej, w której zarządzie była Alicja D., nie zapłaciła VAT, a egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna. Do takiego wniosku doszły przynajmniej organy podatkowe, które wszczęły postępowanie w sprawie odpowiedzialności członków zarządu, wskazując na Alicję D. Wydały decyzję nakazującą jej zapłacić VAT za 1999 r., CIT za 1998 r., odsetki i koszty egzekucyjne.

(…) NSA zgodził się z urzędami, że mogły żądać całości lub części zapłaty od jednego ze wspólników. Spełnienie przez niego świadczenia zwalnia z tego obowiązku pozostałych. - Nie jest wówczas nawet konieczny ich udział w postępowaniu - stwierdził sędzia Paweł Chmielecki (sygn. II FSK 140/05). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)