e-Podatki

Kiedy płacimy VAT od darowizny? 2006-11-07


Za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT ustawodawca uznaje również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele niezwiązane z tym przedsiębiorstwem.


(…) Zaliczyć należy tu m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników oraz wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny. Przekazanie towarów, o których mowa powyżej, podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części.

Jeżeli podatnik nabywa dane produkty z myślą o przekazaniu ich w formie darowizny na rzecz danej placówki, którą przykładowo może być dom dziecka, to brak jest związku poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego wydatek ten nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów firmy. A skoro tak, to podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w cenie tych towarów (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Wprawdzie ustawodawca wskazuje na możliwość odliczenia w takim przypadku podatku VAT zawartego w cenie towarów przekazanych w formie darowizny, ale tylko wtedy, gdy czynność ta została opodatkowana (art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Zatem prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie tych towarów uzależnione zostało od tego czy zostały one opodatkowane.

Wobec tego podatnik ma dwie możliwości:

· nie odliczać podatku naliczonego VAT zawartego w cenie towarów, które były przedmiotem darowizny, przez co nie ma konieczności sporządzania faktury wewnętrznej i opodatkowania tych towarów w momencie przekazania,

· opodatkować te towary i odliczyć podatek VAT od tych wydatków.

Wybór jednego z powyżej wskazanych rozwiązań zależy tylko i wyłącznie od podatnika. Choć, zdaniem autora, najbardziej praktyczne jest rozwiązanie wskazane jako pierwsze. Podatnik nie odlicza bowiem podatku naliczonego, przez co nie ma również i obowiązku naliczania tego podatku w momencie przekazania towarów w formie darowizny. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)