e-Podatki

Można odliczyć podatek z faktury odebranej przez dowolnego pracownika. 2006-10-24


Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że wystarczy, by faktura trafiła do rąk upoważnionej osoby, a już możliwe będzie odliczenie VAT. Nie musi docierać do księgowości.


Taka teza wynika z wyroku NSA (sygn. I FPS 83/06).


(…) Spółka ta budowała w Zakopanem ośrodek wypoczynkowy. Po zakończeniu robót wykonawca wystawił fakturę, którą odebrał nadzorca budowy w obecności pracownika spółki będącego jednocześnie dyrektorem ośrodka. W rozliczeniu za ten sam miesiąc spółka odliczyła od swojego podatku należnego wynikający z faktury VAT- ponad 240 tys. zł.

Władze skarbowe uznały, że odliczenie było przedwczesne. Do działu księgowości centrali spółki w Warszawie faktura dotarła bowiem w styczniu 2001 r. Zdaniem organów dopiero wtedy można było skorzystać z odliczenia. Spór trafił do WSA, a ten przyznał rację urzędnikom. (…)
(…) NSA uchylił wyrok sądu I instancji i przyznał rację spółce zarówno w kwestii błędów popełnionych przy wyjaśnianiu sprawy, jak i przy interpretacji przepisów.
- Nie wolno zawężać pojęcia "otrzymanie" do dostarczenia dokumentu do księgowości mieszczącej się w siedzibie firmy. Wystarczy, że jej przedstawiciele dysponują fakturą, aby spółka już mogła korzystać z odliczenia wynikającego z niej VAT. Nie musi czekać, aż np. pocztą czy kurierem dotrze ona do biura w centrali. Udowodnienie, że to nastąpiło, spoczywa na podatniku, ale organy nie mogą tylko czekać, co od niego dostaną - uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek(sygn. I FPS 83/06). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)