e-Podatki

Faktura pro forma w podatku VAT. 2006-10-24


W obrocie gospodarczym często stosowane są tzw. faktury pro forma. Otrzymanie takiej faktury przez podatnika VAT niejednokrotnie powoduje, że powstają u niego wątpliwości czy fakturę taką należy ująć w ewidencji VAT, a w konsekwencji również i w deklaracji VAT.

Zasady oraz sposób wystawiania faktur VAT zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). W myśl tych przepisów zarejestrowani podatnicy VAT wystawiają faktury oznaczone jako FAKTURA VAT. W żadnym akcie prawnym z zakresu podatku VAT nie uregulowano kwestii związanych z fakturami pro forma. Oznacza to, że faktura taka nie wywiera żadnych skutków podatkowych. Faktury pro forma stosowane są w obrocie handlowym głównie w celach informacyjnych. Przesyłane są najczęściej w celu zapoznania się nabywcy z ceną brutto towaru lub usługi. Bardzo często faktury pro forma stanowią podstawę do wpłat zaliczek. Na podstawie takich faktur nabywcy towarów dokonują zapłaty za towar, który przykładowo ma zostać do nich przesłany za pośrednictwem poczty. Sprzedawcy bowiem często stosują swego rodzaju zabezpieczenie płatności prosząc nabywcę o wpłatę należności przed wydaniem towaru. W tym celu wysyłają do nabywcy fakturę pro forma, która w takim przypadku jest podstawą wpłaty. Zatem faktura taka nie stanowi podstawy do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego VAT. Nie zobowiązuje ona również wystawcy do zapłaty wykazanego na niej podatku należnego VAT. Oznacza to, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca nie ujmuje w ewidencji VAT jak również w składanej za dany okres deklaracji dla podatku VAT faktury z oznaczeniem pro forma.

(źródło: Gazeta Podatkowa)