e-Podatki

Zaoszczędzona dywidenda to nieodpłatna korzyść. 2006-10-17


Jeśli spółka odracza wypłatę dywidendy wspólnikowi, to zaoszczędzone w ten sposób pieniądze są dla niej nieodpłatnym świadczeniem, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy.

(…) Stanowisko takie wyraziło siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z 16 października. Skierowane do nich pytanie prawne dotyczyło spółki z o.o. Americanos, która nie wypłaciła udziałowcowi ponad 10 mln zł dywidendy za lata 1996 - 1998. Dyrektor izby skarbowej uznał, że uzyskała w ten sposób nieodpłatne świadczenie od swojego udziałowca i powinna zapłacić od niego podatek dochodowy od osób prawnych.

Zgromadzenie wspólników w kolejnych uchwałach przeznaczało wypracowany zysk na wypłatę dywidend, ale zapis ten nie był realizowany. Nie ma zatem wątpliwości, że spółka uzyskała korzyść ekonomiczną polegającą na możliwości bezpłatnego korzystania z kapitału należnego komu innemu. (…)

(…) NSA podkreślił, że spółka nie może przez kolejne lata podejmować uchwał przesuwających wypłatę dywidendy, korzystając z niej przez ten czas jak z nieoprocentowanego kredytu (sygn. II FSK564/05). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)