e-Podatki

Powypadkowa naprawa samochodu a VAT. 2006-10-10


Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z prawa odliczenia VAT naliczonego z tytułu naprawy samochodu. Czy posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco jest warunkiem koniecznym.

(…) Podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych na terenie kraju oraz niektórych czynności opodatkowanych poza granicami Polski.

Jednak dodatkowo zastrzeżono, że prawo to nie przysługuje, jeżeli poniesione wydatki nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 88 ustawy o VAT).

Ustawy o podatku dochodowym warunkują zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem powypadkowym od zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia (AC). Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami nie stanowią kosztu uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale nie dotyczy innych remontów niż powypadkowe.

Zatem należy przyjąć, że jeżeli wydatki ponoszone na naprawę szkody nie stanowią kosztu uzyskania przychodu z uwagi na brak ubezpieczenia autocasco, to zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatek naliczony związany z naprawą tej szkody nie podlega odliczeniu. Jeżeli natomiast wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to VAT naliczony podlega odliczeniu.

Podsumowując: poniesione wydatki na remont samochodu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jeżeli samochód objęty był ubezpieczeniem AC. Tylko w takim przypadku podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na naprawę samochodu. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)