e-Podatki

Dojazd do pracy - opodatkowany. 2006-10-03


W dzisiejszych czasach nie jest rzeczą odosobnioną, że dla atrakcyjnej pracy gotowi jesteśmy pokonywać sporą odległość z miejsca zamieszkania do zakładu pracy. Zwłaszcza, że pracodawcy coraz częściej stosują różne zachęty, aby "przyciągnąć" do firmy określonych pracowników.

Zdarza się, że pracodawca skłonny jest np. wynająć mieszkanie dla szczególnie poszukiwanego specjalisty. Często pracodawcy wypłacają też różnego rodzaju dodatki do wynagrodzeń, np. na pokrycie kosztów dojazdu pracownika do miejsca pracy.

Należy jednak zauważyć, że wszelkie wypłaty dokonywane przez pracodawcę mogą mieć określone konsekwencje podatkowe dla pracownika. W przypadku otrzymania przez pracownika zwrotu kosztów poniesionych w związku z dojazdem do pracy, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. W myśl bowiem art. 12 ust. 1 ustawy o pdof przychodem z tego źródła są m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Przychód uzyskany przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pracownika. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek doliczyć tę kwotę do przychodów pracownika i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy obowiązek ponoszenia przez pracodawcę kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy wynika z przepisów innych ustaw. Wówczas kwoty otrzymane z tego tytułu korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o pdof. W przeciwnym wypadku kwoty wypłacone pracownikowi jako zwrot kosztów dojazdu do pracy podlegają opodatkowaniu.

(źródło: Gazeta Podatkowa)