e-Podatki

Płacenie akcyzy od samochodu przed pierwszą rejestracją. 2006-10-03


W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat wielokrotnego płacenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w Polsce, Ministerstwo Finansów informuje.

W obecnym stanie prawnym tj. zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), akcyzie podlega każda sprzedaż samochodu osobowego niezarejestrowanego w kraju.
Należy podkreślić, iż w sytuacji sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, jeżeli na wcześniejszym etapie obrotu został zapłacony podatek akcyzowy (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego) podatnik ma możliwość w rozliczeniu podatku z tytułu sprzedaży tego samochodu, uwzględnić kwotę wcześniej zapłaconego podatku. Zgodnie z art. 79 ustawy o podatku akcyzowym, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Przepis ten dotyczy zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.
W związku z powyższym, jeżeli podatnik udokumentuje fakt zapłaty podatku akcyzowego, nawet jeżeli podatek został zapłacony przez innego podatnika na wcześniejszym etapie obrotu, będzie mógł on skorzystać z przysługującego mu prawa obniżenia podatku.


p.o. Zastępcy Dyrektora
Biura Ministra
Marek Hajbos


(źródło: Ministerstwo Finansów)