e-Podatki

Znamy już nowe limity na 2007 rok. 2006-10-03


Małe firmy znają już wysokość limitów, od których zależy wysokość podatków, jakie zapłacą w przyszłym roku. Ich ustalenie umożliwiają opublikowane w ostatni piątek i poniedziałek tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego.


(…)

Zwolnienie z VAT…

Limit przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 100 zł.

W tym roku pierwszym dniem roboczym października był poniedziałek – 2. Średni kurs euro wynosił tego dnia 3,9745 zł. Aby wyliczyć limit zwolnienia, wystarczy pomnożyć 10 000 euro przez średni kurs euro, czyli 3,9745 zł, co daje 39 745 zł (10 000 x 3,9745 = 39 745). Kwotę tę trzeba zaokrąglić do 100 zł.

Dlatego limit zwolnienia na 2007 rok wyniesie 39 700 zł.

…dla małych podatników

To nie jedyny taki limit w VAT. Artykuł 2 pkt 25 przewiduje, że za tzw. małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

•u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
•prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro.

Po zaokrągleniu do 1000 zł limit (800000 euro) ten będzie wynosił 3 180 000 zł.

Po zaokrągleniu do 1000 zł limit (30 000 euro) będzie wynosił 119 000 zł.

Zmienia się ryczałt…

Jest już raczej pewne, że w przyszłym roku nadal będzie można opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto zatem pamiętać, że również w tej ustawie przewidziano limity, które przeliczane są z euro na złote. Najważniejsze są limity przychodów, których przekroczenie uniemożliwia opłacanie ryczałtu.

Limit dla ryczałtu wynosi zatem 995 875,00 zł. Przed rokiem limit ten wynosił 979 150 zł.

Niewykluczone jednak, że w przyszłym roku limity te zostaną obniżone. Projekt, nad którym pracuje obecnie Sejm, przewiduje, że limit miałby wynieść od 1 stycznia 2007 r. już tylko 150 000 euro. Nie zmieniłyby się natomiast zasady jego przeliczania na złote. Jeśli zatem Sejm zmiany uchwali, co wcale pewne nie jest, limit wyniósłby 597 525 zł (150 000 x 3,9835).

... i limit dla najmu

Zasady przeliczania limitu są takie same jak przedstawione dla ryczałtu dla działalności gospodarczej. A zatem limit ten wynosi w 2007 roku 15 934 zł (4000 x 3,9835 = 15 934,00). W roku 2006 było to 15 666 zł 40 gr. Limit ten zatem nieznacznie wzrósł.

Nowy próg dla ksiąg

Kurs średni euro wyniósł w tym dniu (30 września br.) 3,9835 zł. Oznacza to, że limit przychodów zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych wynosi 3 186 800 zł (w ubiegłym roku było to 3 133 280 zł). Wymienione jednostki, które taki przychód uzyskują w 2006 roku, muszą je założyć od 1 stycznia 2007 r. (…)

(źródło: Gazeta Prawna)