e-Podatki

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 2006-09-26


Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zwrotu podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

Prawo do odliczenia tylko 50% (nie więcej niż 5000 zł) podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o określonej ładowności jest zgodne z Konstytucją. Ustawodawca miał także prawo określić, jaki dokument służy ustaleniu, czy dany pojazd spełnia ustawowy warunek skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości.

19 września 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwrotu podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy opodatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim odnosi się do pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 86 ust. 5 ustawy określonej powyżej jest zgodny zart. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy określonej powyżej wzakresie, w jakim odnosi się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał przypomniał, że już po złożeniu wniosku do TK zmienił się stan prawny dotyczący tej sprawy. 23 maja 2005 r. została ogłoszona ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa ta zmieniła brzmienie zaskarżonych art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mimo tego zostały one utrzymane w mocy (w brzmieniu zaskarżonym) w stosunku do niektórych kategorii podatników (stron umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca nie naruszył przysługującej mu swobody w zakresie stanowienia podatków, a także nie naruszył konstytucyjnych zasad określoności prawa oraz przyzwoitej legislacji. Do ustawodawcy bowiem należy kształtowanie systemu podatkowego. Ustawodawca był zatem uprawniony do uznania, iż podatnikowi służy prawo do odliczenia tylko 50% (nie więcej niż 5000 zł) podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wzorem zamieszczonym w ustawie. Ustawodawca miał także prawo określić, jaki dokument służy ustaleniu, czy dany pojazd spełnia ustawowy warunek skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości. Trybunał stwierdził także, że ograniczenie odliczenia podatku naliczonego, związanego z nabyciem paliw służących do napędu pojazdów, o którym mowa w zaskarżonych przepisach jest zgodne z Konstytucją. (sygn. K 7/05)

(źródło: Trybunał Konstytucyjny)